Helliggørelsens nødvendighed i dansk teologisk kontekst

Hoved-artikelindhold

Carsten Elmelund Petersen

Resumé

Artiklen påpeger, at helliggørelsen er et svagt punkt i den lutherske tradition og særligt i dansk teologi. Erik Pontoppidan påpegede det i 1700’tallet, og Søren Kierkegaard gjorde det igen i 1800’tallet. I 1900’tallet førte den dialektiske teologis fejlslutning til et opgør med helliggørelsen. Det kom tydeligt frem hos Tidehvervsteologen N. Otto Jensen. Enkelte danske teologer er gået imod strømmen ved at påpege oversete aspekter i Luthers opfattelse af helliggørelsen. Lerfeldt, Nøjgaard og Horstmann kan nævnes. Denne sene Prenter korrigerede kursen. Artiklen udvikler en nødvendig korrektion til fejludviklingen i den lutherske tradition, hvad angår helliggørelsen.

Artikel-detaljer

Citation/Eksport
Petersen, Carsten Elmelund. 2021. “Helliggørelsens nødvendighed I Dansk Teologisk Kontekst”. EMissio 6 (december), 527-44. http://www.emissio.net/index.php/emissio/article/view/165.
Sektion
Lov og evangelium