Kønsidentitet i et bibelsk perspektiv

Hoved-artikelindhold

Carsten Elmelund Petersen

Resumé
Biologisk køn er en samlebetegnelse på kromosomalt køn, hormonalt køn og fysisk køn. Det kromosomale køn er fastlagt fra befrugtningen. Kvinden har XX-kønskromosomer, mens manden har XY. Denne konstante faktor stemmer med Bibelens tale om forskel på køn, mand og kvinde.


1) Mennesket er en grundlæggende enhed af krop og personlighed.
2) Kønspolariteten er et skabergode og en grundlæggende del af vores menneskelighed.
3) Ægteskabet som en livslang pagt mellem én mand og én kvinde er en del af Guds skaberordning og den binære kønspolaritet er en del af Guds skaberordning.
Fagfolkene diskuterer flere mulige årsager til, at nogle mennesker bliver transkønnede. De diskuterer 1) forkerte hormonpåvirkninger i fostertilstanden, 2) genetiske årsager, 3) forkert påvirkning i barnets første leveår. Men ofte er det et samspil mellem arv og miljø.


Transkønnede personer er sårbare personer, der oplever en uoverensstemmelse mellem det biologiske køn og det oplevede køn. Kønsskifteoperation eller juridisk kønsskifte ses af samfundet som en løsning på denne uoverensstemmelse. Men erfaringerne viser, at uoverensstemmelsen aldrig fjernes helt i denne verden.


I den vestlige verden er der i dag en ideologi, der ønsker at nedbryde Guds skaberordning. Men i debatten om transkønnede er der bibeltekster, der kommer på tværs af denne debat.. Bibelteksterne rummer utallige referencer til biologiske processer, der kendetegner moderskabet. Kønspolaritet handler nemlig ikke blot om mennesket som et seksuelt væsen i relation til en eventuel partner. Det handler også om forældreskab, og det at være far eller mor. En far er i Bibelen den mand, som avler, og en mor er den kvinde, der føder. Begge forældre skal være engageret i opdragelsen og har ansvar for hjem og børn. Bibelen tænker og formulerer sig ud fra en forståelse af krop og personlighed som en enhed , når den taler om at være far eller mor.
Artikel-detaljer

Citation/Eksport
Petersen, Carsten Elmelund. 2020. “Kønsidentitet I Et Bibelsk Perspektiv”. EMissio 5 (december), 458-73. http://www.emissio.net/index.php/emissio/article/view/128.
Sektion
Teologi