Redaktører

Carsten Elmelund, Dansk Bibel-Institut (ansv.)

Olav Vestbøstad, Norsk Luthersk Misjonssamband

Louise Høgild Pedersen, Dansk Bibel-Institut

Håkon Leite, Fjellhaug Oslo
 
Emil Bruun Kofoed (Redaktionssekretær)