Luther og helliggørelsen

Hoved-artikelindhold

Carsten Elmelund Petersen

Resumé
I lutherdommen er der sket en fejludvikling, så helliggørelsen er blevet forsømt til fordel for retfærdiggørelsen af tro. Luther er klar: Efter retfærdiggørelsen af tro er der rester af synd i de troende. Luther taler i Den store Katekismus om, at vi kun er halvt rene og halvt hellige. Enkelte formuleringer af Luther bruges fejlagtigt til at nedgøre helliggørelsen. Retfærdiggørelsen af tro skal fortsat forkyndes, men forkyndelsen af helliggørelsen må ikke forsømmes. I modsætning til retfærdiggørelsen af tro, der alene er Guds værk, så har den troende i helliggørelsen et ansvar for at døde kødets egensindighed.
Artikel-detaljer

Citation/Eksport
Petersen, Carsten Elmelund. 2020. “Luther Og helliggørelsen”. EMissio 5 (december), 427-36. http://www.emissio.net/index.php/emissio/article/view/125.
Sektion
Teologi