Fokus og område

eMissio publicerer populærvidenskabelige artikler og debatindlæg inden for alle teologiske discipliner med særlig fokus på det missiologiske fagområde.

eMissio henvender sig til emissærer – kirkens traditionelle ord for præster, prædikanter og missionærer, som er udsendt for at forkynde evangeliet, til kommissærer – ledere, der er blevet overdraget ansvaret for kirkens mission, og til alle andre med interesse for evangelikal teologi og mission

eMissio har til hensigt at formidle aktuel information om forskning og mission, opmuntre til debat om missionsteologiske spørgsmål og bidrage med nye impulser, som kan inspirere og udfordre i teologi og mission.

Peer review-proces

eMissio publicerer ikke fagfællevurderede artikler.

Publiceringshyppighed

Materiale publiceres løbende, men der vil i perioder være fokus på bestemte temaer. Der udsendes nyhedsmail, når nyt materiale publiceres.

Tidsskriftshistorik

eMissio viderefører halvårsskriftet Innsyn, som blev udgivet af Fjellhaug Internasjonale Høgskole og Norsk Luthersk Misjonssamband, og Scandinavian Evangelical e-Journal, som blev udgivet af Dansk Bibel-Institut.

Beskyttelse af personlige oplysninger

Det elektroniske tidsskrift eMissio behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

Fornavn, Mellemnavn, Efternavn,
Tilhørsforhold
Land
E-​mail adres­se
Brugernavn
Adgangskode

Vi deler ikke dine almindelige per­so­nop­lys­nin­ger med nogen. Vi opbe­va­rer de almindelige personoplys­nin­gerne, så læn­ge tidsskriftet eMissio er aktivt på internettet. Oplysninger kan blive anvendt internt i redaktionen for eMissio til sta­ti­sti­ske analyser udelukkende til intern brug.

Du har ret til at anmo­de om ind­sigt, berig­ti­gel­se eller slet­ning af dine per­so­nop­lys­nin­ger. Du kan gøre brug af dine ret­tig­he­der ved at kon­tak­te os på dbi@dbi.edu