Carl Olof Rosenius' og Vilhelm Becks teologi og kirkelige virke

Hoved-artikelindhold

Flemming Kofod-Svendsen

Resumé
Artiklen giver først en skildring af Rosenius fødsel, opvækst og kirkelige virke. Derpå tegnes en skitse af Rosenius' teologi, hvor der især fokuseres på ham som forsoningsprædikant med stærk vægtlægning på at skelne mellem lov og evangelium. Under beskrivelsen af Rosenius' syn på dåb og nadver nævnes, at han i sine mange sjælesørgeriske artikler sjældent inddrager dåben og nadveren i sin undervisning og forkyndelse. Derefter skildres Becks fødsel, opvækst og kirkelige virke, ligesom der tegnes et billede af Beck som prædikant, og der gives en fremstilling af hans syn på Ordet og sakramenterne, hvor der især fokuseres på hans begrundelse for, at der alene sker genfødsel i dåben, og at nadveren ikke giver syndernes forladelse, men alene er et pant på den syndsforladelse, der er givet i dåben. Til sidst sammenlignes Rosenius' og Becks virke og teologi.
Artikel-detaljer

Citation/Eksport
Kofod-Svendsen, Flemming. 2023. “Carl Olof Rosenius’ Og Vilhelm Becks Teologi Og Kirkelige Virke”. EMissio 8 (juli), 1468-87. http://www.emissio.net/index.php/emissio/article/view/231.
Sektion
Rosenius historisk