Chr. Møllers teologiske udvikling og dannelsen af Evangelisk Luthersk Missionsforening

Hoved-artikelindhold

Flemming Kofod-Svendsen

Resumé
Artiklen indledes med en skildring af Chr. Møllers barndom, omvendelse og samarbejde med pastor Trandberg. Møller fulgte Trandberg ind i den frimenighed, han dannede, og forsvarede i et skrift Trandberg og hans dispositioner. Derefter begyndte Møller at læse Rosenius' blad Pietisten. Det medførte, at Møller forlod sin mere lovprægede pietisme og fik en klarere forståelse af lov og evangelium. Resultatet blev en teologisk uenighed og senere brud med Trandberg. Derefter gives en sammenlignende fremstilling af forskellige teologiske temaer hos Rosenius og den unge Møller. Dernæst skildres Luthersk Mission og Møller i 1870'erne. Derefter beskrives den begyndende uenighed i 1880'erne. Artiklen giver så en beskrivelse af Møllers teologi som redaktør af Budskab fra Naadens Rige. Artiklen slutter med at vurdere den udvikling, der førte til dannelsen af Evangelisk Luthersk Missionsforening.
Artikel-detaljer

Citation/Eksport
Kofod-Svendsen, Flemming. 2022. “Chr. Møllers Teologiske Udvikling Og Dannelsen Af Evangelisk Luthersk Missionsforening”. EMissio 8 (juni), 194-262. http://www.emissio.net/index.php/emissio/article/view/184.
Sektion
Rosenianismens udbredelse i Danmark