Carl Olof Rosenius og Oscar Ahnfelt

Hoved-artikelindhold

Flemming Kofod-Svendsen

Resumé

Artiklen skildrer først Rosenius' og Ahnfelts baggrund og livsforløb. Dernæst beskrives Rosenius' og Ahnfelts livsværk henholdsvis bladet Pietisten og sangbogen Andeliga Sånger. Der redegøres for både Pietistens og Andeliga Sångers baggrund, indhold,


udbredelse og åndelige betydning. Derefter redegøres for Rosenius' og Ahnfelts samarbejde og forskellige bidrag til nyevangelismens udbredelse. Til sidst gøres der rede


for, i hvilken udstrækning de var teologisk uenige.

Artikel-detaljer

Citation/Eksport
Kofod-Svendsen, Flemming. 2023. “Carl Olof Rosenius Og Oscar Ahnfelt”. EMissio 8 (januar), 915-35. http://www.emissio.net/index.php/emissio/article/view/213.
Sektion
Ahnfelt og Sandell