Walther og Rosenius

Hoved-artikelindhold

Flemming Kofod-Svendsen

Resumé
Artiklen indledes med en skitse over Walthers liv og virke. Dernæst gives en sammenligning af Walthers og Rosenius' teologi. Artiklens fokus er at sammenligne Walthers og Rosenius' syn på forholdet mellem tro og gerninger. Begge betoner menneskets passivitet i troens opståen. Mens Walther advarer mod pietisme og betoner faren for, at de gode gerninger kan føre til selvretfærdighed, fremhæver Rosenius i overensstemmelse med Konkordieformelen lovens tredje brug som vejleder for en kristens livsførelse. Rosenius advarer klarere end Walther mod antinomisme.
Artikel-detaljer

Citation/Eksport
Kofod-Svendsen, Flemming. 2023. “Walther Og Rosenius”. EMissio 8 (juli), 1453-67. http://www.emissio.net/index.php/emissio/article/view/230.
Sektion
Rosenius historisk