Marie Monsen: Karismatisk botspredikant

Hoved-artikelindhold

Erik Kjebekk

Resumé

Marie Monsen - født 24. februar 1878 i Sandviken i Bergen - ble i barndommen sterkt preget av vekkelsespredikanten Thormod Rettedal. Hennes misjonærkall kom i ungdommen. Som ansatt i Norsk Luthersk Kinamisjonsforbund ble hun sendt til Kina. I årene i Kina fra 1911 til 1932 var Johannes Brantzæg hennes viktigste rådgiver hjemme i Norge. Marie Monsen ble selv en sterk botsforkynner. Hun formidlet en norsk luthersk haugiansk vekkelseskristendom i kinesisk drakt. Men arbeidet bar frukter. I 1918 opplevde hun en åndsdåp. I Kina ble hun utsatt for motstand og dramatiske hendelser. Ettertiden fikk anledning til å lese om det i bøkene hun ga ut.

Artikel-detaljer

Citation/Eksport
Kjebekk, Erik. 2024. “Marie Monsen: Karismatisk Botspredikant”. EMissio 9 (februar), 35-44. http://www.emissio.net/index.php/emissio/article/view/255.
Sektion
Karismatik