Nyevangelismen i Norge med vekt på de rosenianske lekpredikantene Jakob Traasdahl og Paul Gerhard Sand

Hoved-artikelindhold

Erik Kjebekk

Resumé
På 1800-tallet feide store vekkelser Norge. Den nye evangeliske vekkelsen fant sted i Sør-Norge før og etter år 1900. Rosenius la sterk vekt på Kristi gjerning for oss. Presten Lars Oftedal ble påvirket av Hauge, Johnson og Rosenius, men den rosenianske innflytelsen var ikkje dominerande hos ham. Jakob Traasdal og Paul Gerhard Sand blev de betydningfulle prædikantene som ble påvirket av Rosenius. De reserverede sig imod betegnelsen nyevangelismen. Nyevangelismen ble gjerne knyttet sammen med «verdensrettferdiggjørelse». De norske forkynnere afviste denne lære.
Artikel-detaljer

Citation/Eksport
Kjebekk, Erik. 2022. “Nyevangelismen I Norge Med Vekt På De Rosenianske Lekpredikantene Jakob Traasdahl Og Paul Gerhard Sand”. EMissio 8 (juni), 720-35. http://www.emissio.net/index.php/emissio/article/view/196.
Sektion
Rosenianismens udbredelse i Norge

Mest læste artikler af samme forfatter(e)