Nyevangelismen set med danske øjne - Dansk nyevangelisme i teologihistorisk perspektiv

Hoved-artikelindhold

Finn Aa. Rønne

Resumé
Mens den såkaldte ”nyevangelisme” er et velkendt fænomen i svensk vækkelseshistorie og har tiltrukket sig stor opmærksomhed i svensk kirkehistorie, er den gået relativt ubemærket hen i Danmark. Denne artikel fokuserer derfor på spørgsmålet: Hvad er nyevangelisme i en dansk kontekst? Dette gøres primært ud fra et teologihistorisk perspektiv i relation til soteriologien. Nyevangelisme defineres som en vækkelsesbevægelse tæt forbundet med den svenske forfatter, C.O. Rosenius (1816- 1868). Artiklen hævder, at nyevangelisme er præget af en spænding mellem pietisme og herrnhutisme, ikke mindst når det gælder soteriologiske spørgsmål. Dette har resulteret i forskellige udgaver af bevægelsen afhængigt af, om det tidligere religiøse miljø var domineret af pietisme eller herrnhutisme. Det vises også, hvordan forholdet mellem pietisme og herrnhutisme i de lokale versioner af nyevangelismen udtrykkes gennem holdningen til læren om verdensretfærdiggørelse.
Artikel-detaljer

Citation/Eksport
Rønne, Finn Aa. 2022. “Nyevangelismen Set Med Danske øjne - Dansk Nyevangelisme I Teologihistorisk Perspektiv”. EMissio 8 (juni), 552-73. http://www.emissio.net/index.php/emissio/article/view/190.
Sektion
Rosenianismens udbredelse i Danmark