Rosenius og Danmark

Hoved-artikelindhold

Finn Aa. Rønne

Resumé
Artiklen behandler rosenianismens udbredelse i Danmark, idet der fokuseres på to temaer: 1. Hvordan spredte rosenianismen sig til Danmark? Er der tale om et særligt mønster for spredningen? Her peges der bl.a. på betydningen af grænseområderne mellem Sverige og Danmark. Og på den rolle sangevangelisten Oscar Ahnfelt spillede. 2. Hvilken rolle spillede det lokale teologiske miljø for den betydning og profil, rosenianismen fik i de forskellige dele af Danmark? Og hvorfor resulterede det nogle steder i en egentlig roseniansk gruppedannelse og andre steder bare i en mærkbar roseniansk indflydelse i de allerede eksisterende kirkelige grupperinger og foreninger? Her påvises det bl.a., at forholdet mellem de pietistiske og de herrnhutiske elementer i rosenianismen, og balancen mellem dem, er blevet påvirket af, hvordan pietismen og herrnhutismen på forhånd har forholdt sig til hinanden i det lokale teologiske miljø. I forlængelse heraf peges der også på, hvordan holdningen til verdensretfærdiggørelseslæren ofte har været en indikator på, hvilken side balancen mellem de pietistiske og herrnhutiske elementer er tippet til. Samtidigt trækkes der nogle linjer til Norge, ikke mindst for at vise forbindelserne og den gensidige påvirkning mellem de skandinaviske vækkelsesbevægelser i 1800-tallet. Til sidst beskrives det, hvordan rosenianismen i de sidste 50 år har fået en renæssance i Danmark og har spredt sig ud over de oprindeligt rosenianske kredse.
Artikel-detaljer

Citation/Eksport
Rønne, Finn Aa. 2022. “Rosenius Og Danmark”. EMissio 8 (juni), 534-51. http://www.emissio.net/index.php/emissio/article/view/189.
Sektion
Rosenianismens udbredelse i Danmark