Sjælesorg i møte med skam og skyld i lys av troens artikler

Hoved-artikelindhold

Thor Fremmegård

Resumé

Artikkelen fokuserer på problemet med at forskjellene mellom trosartiklene har blitt utvisket i forkynnelse og sjelesorg. Ungdom trenger bekreftelse og mange er flinke til å gi anerkjennelse. Men utfordringene fra den digitale verden fører til at mange svinger mellom selvtilbedelse og selvforakt. Det har skjedd et skifte i synet på synd, skyld og skam. Artikkelen argumenterer for at det er farlig å gjøre budskapet i 1. trosartikkel om menneskets unike verdi til evangeliet. Det blir gal veiledning og gir ikke folk frihet fra den usunne dårlige samvittigheten.

Artikel-detaljer

Citation/Eksport
Fremmegård, Thor. 2024. “Sjælesorg I møte Med Skam Og Skyld I Lys Av Troens Artikler”. EMissio 10 (juni), 11-18. http://www.emissio.net/index.php/emissio/article/view/287.
Sektion
Sjælesorg