Kontekstualisering som missionsmodel i lys af kristendommens globalitet

Hoved-artikelindhold

Isak Reinholdt Jespersen

Resumé

Kirken har siden Jesu missionsbefalingen (Matt 28) spredt evangeliet ud til det meste af verden. Men på samme tid som kirken vokser på den sydlige halvkugle, oplever kristendommen tilbagegang i den vestlige del af verden. Skal kristendommen være global, må den til stadighed gøre sig relevant i alle kulturer til alle tider, så kristendommen rodfæstes i alle kulturer, ved at den løsriver sig fra fremmede kulturelle former (deterritorialisering), for på ny - ved grundig eksegering af både Skriften og kulturen - at iklæde sig en lokal kulturel relevant form, som på samme tid er globalt genkendelig (reterritorialisering). Derved vil kristendommen kunne påvirke og forandre den lokale kultur og på samme tid indgå i fællesskab med den globale kirke.

Artikel-detaljer

Citation/Eksport
Jespersen, Isak Reinholdt. 2024. “Kontekstualisering Som Missionsmodel I Lys Af Kristendommens Globalitet”. EMissio 9 (februar), 226-40. http://www.emissio.net/index.php/emissio/article/view/279.
Sektion
Teologi