Oppgjør med verdensrettferdiggjørelsen

Hoved-artikelindhold

Nils Borge Teigen

Resumé

I denne artikkelen blir læren om verdensrettferdiggjørelse tilbakevist ved hjelp av eksegese av aktuelle skriftsteder og Bibelens bruk av rettferdighetsbegrepet. Deretter presenteres mitt alternativ. Det tar utgangspunkt i Pontoppidans lære om den forberedende nåde med vekt på samvirket mellom lov og evangelium. Artikkelen stiller også spørsmålstegn ved Konkordieformelens bruk av gjenfødelsesbegrepet og drøfter forholdet mellom rettferdiggjørelse og gjenfødelse.

Artikel-detaljer

Citation/Eksport
Teigen, Nils Borge. 2024. “Oppgjør Med verdensrettferdiggjørelsen”. EMissio 9 (februar), 212-25. http://www.emissio.net/index.php/emissio/article/view/278.
Sektion
Teologi