Præstens Rolle i Dag

Hoved-artikelindhold

Henrik Lauersen

Resumé

Artiklen viser et konkret eksempel på en præsts hverdag i en profilkirke i Københavns stift. Med udgangspunkt i præsteløftet peges på præstens vigtigste ansvarsrelation. Dernæst nævnes en lang række muligheder for at forkynde evangeliet i både formaliserede og uformelle situationer. Disse mange muligheder og forberedelsen til disse fører til, at præsten ofte står i et dilemma mellem travlhed og fordybelse. Endvidere udfolder artiklen refleksioner over præstens identitet og forskellige roller.

Artikel-detaljer

Citation/Eksport
Lauersen, Henrik. 2024. “Præstens Rolle I Dag”. EMissio 9 (februar), 117-24. http://www.emissio.net/index.php/emissio/article/view/271.
Sektion
Teologi