Den Hellige Ånds vitnesbyrd og erfaringen av Guds person, i Olav Valen-Sendstads teologi

Hoved-artikelindhold

Arne Helge Teigen

Resumé

Artikkelen undersøker Olav Valen-Sendstads teologiske personalisme, nærmere bestemt, hans oppfatning om at forholdet mellom Gud og mennesker er å forstå som erfarbar personrelasjon. Jeg viser også hvordan han forankrer dette i sin lære om Den Hellige Ånds vitnesbyrd. Avslutningsvis diskuterer jeg hvorvidt Valen-Sendstads personalistiske anliggende for teologien, kan utvikles ved å relatere det til treenighetslæren, nærmere bestemt, læren om forholdet mellom den treenige Gud «ad intra» og «ad extra».

Artikel-detaljer

Citation/Eksport
Teigen, Arne Helge. 2024. “Den Hellige Ånds Vitnesbyrd Og Erfaringen Av Guds Person, I Olav Valen-Sendstads Teologi”. EMissio 9 (februar), 67-80. http://www.emissio.net/index.php/emissio/article/view/257.
Sektion
Karismatik