Chr. Bau og rosenianismen i Slesvig-Holsten

Hoved-artikelindhold

Jens Jensen

Resumé
Som 18-åring hørte Chr. Bau den bornholmske smed Chr. Møller prædike i Christiansfeldt. Det var i 1874. Chr. Bau blev grebet af den evangeliske forkyndelse, om menneskets fortabthed og den ufortjente nåde. Chr. Bau gik i gang med at oversætte skrifter af Rosenius til tysk, for at han kunne læses af tysksprogede i Slesvig og Holsten. I 1877 udkom Baus oversættelse af første bind af Geheimnisse im Gesetz und Evangelium. Chr. Bau var også sangforfatter. Baus sange har en klar evangelisk grundtone. Der er en treklang, som også findes hos Rosenius: Sorg over synden, glæde over frelsen i Jesus Kristus og en længsel efter Himlen. Bau kunne spille guitar til forsamlingssangen.


I 1870erne kom der flere prædikanter fra Luthersk Missionsforening, og der opbyggedes evangeliske forsamlinger med tilknytning til Luthersk Missionsforening. I 1881 stiftedes Luthersk Missionsforening for Vestslesvig. Bau var en del af Luthersk Missionsforening.


Omkring 1890 spaltedes de nyevangeliske op i to lejre, ”Møllerianere”, som støttede Chr. Møller efter hans udvikling, og ”Bauianere”, som støttede Chr. Bau.

I 1881 stiftede Bau sammen med andre den tyske "Lutherischer Missionsverein". I artiklen analyseres det videre forløb angående Lutherischer Missionsvereins udvikling og udbredelse i de områder, hvor der både var danske og tyske interesser.


Da Sønderjylland i 1920 igen blev dansk, var det kritisk for Baus nyvangeliske missionsforening. Kildematerialet er tavst om forskellige forhold. Evangelisk Luthersk Missionsforening på Bornholm var ihærdige i forsøget på at samle dem, der sluttede op om Baus missionsforening. Men de prædikanter, der kom fra Sverige og Bornholm havde et sprog, der var vanskeligt at forstå, mente sønderjyderne. Dertil kom, at der var en opfattelse at det var nok at holde læsemøder, hvor man læste Luthers prædikner og Rosenius’ skrifter.


Både Evangelisk Luthersk Missionsforening i Sønderjylland og Baus missionsforening, Lutherischer Missionsverein i Slesvig-Holsten oplevede derefter tilbagegang. Tilslutningen var vigende, nogle gled ud, mens andre fandt ind i beslægtede sammenhænge. Tilbage står udfordringen for eftertiden angående vægtningen af at bære ren lære videre i forhold til at være missionerende i sit lokalområde.Artikel-detaljer

Citation/Eksport
Jensen, Jens. 2022. “Chr. Bau Og Rosenianismen I Slesvig-Holsten”. EMissio 8 (juni), 281-440. http://www.emissio.net/index.php/emissio/article/view/186.
Sektion
Rosenianismens udbredelse i Danmark