Den nytestamentlige tekstkritiks missionale relevans

Hoved-artikelindhold

Conrad Thorup Elmelund

Resumé

For nogle kan det tekstkritiske arbejde nok opleves både teknisk utilgængeligt og som bærer af en iboende form for skepticistisk bibelkritik, men sådan forholder det sig ikke. Den bibelske tekstkritik er derimod den uundværlig første del af den arbejdsproces, der munder ud i at den enkelte får adgang til Bibelen. I denne artikel vil jeg give tre eksempler på, hvordan beskæftigelse indenfor nytestamentlig tekstkritik er missionsteologisk relevant og ligefrem uomgængelig. Først (1) vil jeg forklare, hvordan tekstkritik er en nødvendig del af alt eksegetisk arbejde, og hvordan den hjælper bibelfortolkeren med at komme sin tekst nærmere. Dernæst (2) hvordan tekstkritikken er den første arbejdsdel i produktionen af nye bibeloversættelser, for videre at vende opmærksomheden mod (3) den apologetiske kampplads, som tekstkritikken de sidste årtier har udgjort. Afslutningsvis vil spørgsmålet om tekstens overordnede (u)sikkerhed blive berørt, og artiklen afrundes med konkrete råd til ikke-specialister.

Artikel-detaljer

Citation/Eksport
Elmelund, Conrad Thorup. 2021. “Den Nytestamentlige Tekstkritiks Missionale Relevans”. EMissio 6 (december), 545-51. http://www.emissio.net/index.php/emissio/article/view/166.
Sektion
Teologi