Israel som håbets markør

Hoved-artikelindhold

Ole Andersen

Resumé
Når vi ønsker at forkynde det kristne håb om den nye jord, kan de mange fremtidsprofetier i Det Gamle Testamente opleves som problematiske og irrelevante, fordi de ofte fokuserer på Israels folk og land.
Der findes universelle håbstekster i Det Gamle Testamente, men mange af håbsteksterne handler specifikt om Israel. Artiklen giver en oversigt over fem af de mest udbredte af denne type tekster.


I kirkens historie er konflikten mellem de universelle og de specifikke håbstekster ofte blevet løst af tolkningsmodeller, der enten opløser håbet for Israel til fordel for det universelle håb, eller lader det opsluge i det universelle håb.
Men en frelseshistorisk tilgang åbner for på én gang at kunne fastholde det universelle håb for verden og det specifikke håb for Israel. Det giver eksegetisk frihed og er en stor gave til forkynderen af det kristne håb, fordi det hjælper til at fastholde håbets historicitet og aktualitet.
Artikel-detaljer

Citation/Eksport
Andersen, Ole. 2021. “Israel Som håbets markør”. EMissio 6 (juni), 17-25. http://www.emissio.net/index.php/emissio/article/view/136.
Sektion
Det kristne håb