De siste tider og herlighetsrike

Hoved-artikelindhold

Dagfinn Solheim

Resumé
Eskatologi – Hva er det? Eskatologi kommer fra det greske ordet eschatos, som betyr sist eller ytterst. Sammen med logia – lære/vitenskap/ord så blir det læren om de siste ting. ”Evangelikale fortolkere er enige om at Bibelen er inspirert av Den hellige ånd, og at den utgjør vår eneste ufeilbarlige norm for lære og liv.” (Ladd s.9).
På Jesu tid var de siste ting særlig knyttet til Daniels bok. Her hører vi om Menneskesønnen som skal komme på himmelens skyer. Han er fredsfyrsten som skal komme, og han skal opprette Davids rike eller fredsriket. Vi hører også mye om de siste ting i NT, både i evangeliene og i brevene. Til slutt møter vi det i Åpenbaringsboken.
Artikel-detaljer

Citation/Eksport
Solheim, Dagfinn. 2021. “De Siste Tider Og Herlighetsrike”. EMissio 6 (juni), 5-16. http://www.emissio.net/index.php/emissio/article/view/135.
Sektion
Det kristne håb