1.
Kjøller-Rasmussen J. Prædikenen i Danmark 1450-1550 - En komparativ analyse af Peter Madsens, Christiern Pedersens og Hans Tausens prædikensamlinger. eMissio [Internet]. 29. juni 2021 [henvist 23. oktober 2021];60:132-2. Tilgængelig hos: https://www.emissio.net/index.php/emissio/article/view/146