Kjøller-Rasmussen, J. “Prædikenen I Danmark 1450-1550 - En Komparativ Analyse Af Peter Madsens, Christiern Pedersens Og Hans Tausens prædikensamlinger”. EMissio, Bd. 6, juni 2021, s. 132-2, https://www.emissio.net/index.php/emissio/article/view/146.