[1]
J. Kjøller-Rasmussen, “Prædikenen i Danmark 1450-1550 - En komparativ analyse af Peter Madsens, Christiern Pedersens og Hans Tausens prædikensamlinger”, eMissio, bd. 6, s. 132-222, jun. 2021.