[1]
D. Solheim, “De siste tider og herlighetsrike”, eMissio, bd. 6, s. 5-16, jun. 2021.