Tulluan, O. (2019) “Interkonfesjonelt samarbeid - Noen refleksjoner”, eMissio, 20, s. 181-187. Tilgængelig hos: https://www.emissio.net/index.php/emissio/article/view/64 (Set: 21maj2022).