Kjøller-Rasmussen, J. (2021) “Prædikenen i Danmark 1450-1550 - En komparativ analyse af Peter Madsens, Christiern Pedersens og Hans Tausens prædikensamlinger”, eMissio, 60, s. 132-222. Tilgængelig hos: https://www.emissio.net/index.php/emissio/article/view/146 (Set: 23oktober2021).