Larsen, J. N. (2021) “kontekstualisering som missionsteologisk begreb og model ”, eMissio, 60, s. 103-120. Tilgængelig hos: https://www.emissio.net/index.php/emissio/article/view/144 (Set: 23oktober2021).