Elmelund, S. T. (2020) “Bacheloropgave”, eMissio, 50, s. 203-236. Tilgængelig hos: https://www.emissio.net/index.php/emissio/article/view/110 (Set: 18maj2021).