JOHANSSON, T. Vad kännetecknar reformationens Kristus-bekännelse?. eMissio, v. 4, p. 47-62, 28 okt. 2019.