SOLHEIM, D. Diakoni. eMissio, v. 3, p. 297-310, 7 nov. 2019.