KJØLLER-RASMUSSEN, J. Prædikenen i Danmark 1450-1550 - En komparativ analyse af Peter Madsens, Christiern Pedersens og Hans Tausens prædikensamlinger. eMissio, v. 6, p. 132-222, 29 jun. 2021.