Tulluan, O. (2019). Interkonfesjonelt samarbeid - Noen refleksjoner. EMissio, 2, 181-187. Hentet fra https://www.emissio.net/index.php/emissio/article/view/64