Kjøller-Rasmussen, J. (2021). Prædikenen i Danmark 1450-1550 - En komparativ analyse af Peter Madsens, Christiern Pedersens og Hans Tausens prædikensamlinger. EMissio, 6, 132-222. Hentet fra https://www.emissio.net/index.php/emissio/article/view/146