(1)
Johansson, T. Vad kännetecknar Reformationens Kristus-bekännelse?. eMissio 2019, 4, 47-62.