(1)
Kjøller-Rasmussen, J. Prædikenen I Danmark 1450-1550 - En Komparativ Analyse Af Peter Madsens, Christiern Pedersens Og Hans Tausens prædikensamlinger. eMissio 2021, 6, 132-222.