(1)
Solheim, D. De Siste Tider Og Herlighetsrike. eMissio 2021, 6, 5-16.