Bønn i fiendeland – hva betyr det å be? Bønnen er en melding mellom Gud og hans allierte og medkjempere i fiendeland (Gordon)

Hoved-artikelindhold

Dagfinn Solheim

Resumé
Jesus selv lærte oss å be: FADER VÅR. Dette gir oss et perspektiv på bønn. Vi henvender oss til Han som har all makt i himmel og på jord. Vi kan føle oss trygge når vi ber til den allmektige, som også ser til den hjelpeløse. I bønnen er det plass både for de gode og de vonde opplevelsene. I Fadervår er en av bønnene: Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. I Salmene hører vi om bønn om befrielse: Før min sak mot troløse folk! Fri meg fra mennesker som farer med svik og ondskap! (Salme 143,1).


Mange bønner i Bibelen uttrykker klage og nød, på den andre siden har bønnen mye takk og lovprisning.


Vi finner i hovedsak tre typer bønn i Bibelen: (1) Den første formen for bønn er å ha samfunn med Gud. Å tilbe ham og prise ham for hans storhet og verdighet (1 Tim 2,1-4). Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. (2) Den andre formen for bønn er våre ønsker og begjæringer, og om noe vi trenger eller vil befris fra. (3) Den tredje formen er forbønn. Forbønnen går ut til våre nærmeste og videre ut til hele verden. Dette er bønnens toppunkt. Nøden blir også karakterisert som hjelpeløshet. Han bøyer seg ned og hører våre rop. ”Hjelpeløsheten er bønnens egentlige hemmelighet og drivende kraft.” (Hallesby 1927, 19) I denne artikkel vil jeg gjennomgå de tre typer av bønn samt vad som kjennetegner bønn.
Artikel-detaljer

Citation/Eksport
Solheim, Dagfinn. 2020. “Bønn I Fiendeland – Hva Betyr Det å Be? Bønnen Er En Melding Mellom Gud Og Hans Allierte Og Medkjempere I Fiendeland (Gordon)”. EMissio 5 (juni), 1-12. https://www.emissio.net/index.php/emissio/article/view/97.
Sektion
Bøn