Möte med kristendomskritik, övermänniskan och människans död - Dietrich Bonhoeffers teologiska antropologi som resurs

Hoved-artikelindhold

Torbjörn Johansson

Resumé
Dietrich Bonhoeffers teologiska antropologi är utformad bl.a. som ett svar på den kristendomskristiska antropologi, som Feuerbach och Nietzsche hade lagt grunden till och som nazismen anknöt till. Nietzsche är stadigt aktuell och kallas postmodernismens filosof, som var 100 år före sin tid.
Frågan som ställs i denna artikel är, vad vi i mötet med en postmodern kristendomskritisk livsåskådning har att lära av Bonhoeffer och dennes uppgörelse med Nietschze's "övermänniska".
Artikel-detaljer

Citation/Eksport
Johansson, Torbjörn. 2020. “Möte Med Kristendomskritik, övermänniskan Och människans död - Dietrich Bonhoeffers Teologiska Antropologi Som Resurs”. EMissio 5 (juni), 77-97. https://www.emissio.net/index.php/emissio/article/view/106.
Sektion
Teologi

Mest læste artikler af samme forfatter(e)