Sjaastad, E. (2022) “Jesu døds betydning i nyevangelismens sangskatt”, eMissio, 80, s. 736-761. Tilgængelig hos: http://www.emissio.net/index.php/emissio/article/view/197 (Set: 8december2023).