(1)
Petersen, C. E. Kretsen Kring Rosenius: Släkten, vännerna Och Breven. eMissio 2023, 8, 1608-1610.