Rosenius og forsoningen

Hoved-artikelindhold

Flemming Kofod-Svendsen

Resumé
Artiklen tager udgangspunkt i Rosenius' forståelse af syndefaldet, da det er baggrunden for hans beskrivelse af forsoningen. Artiklen udfolder så Rosenius' fremstilling af, hvordan Gud lagde alle verdens synder på Jesus, der døde stedfortrædende for hele menneskeslægten. Da opfyldte Jesus alle lovens krav for menneskeslægten og betalte hele menneskeslægtens gæld. Da var der sket fuld opfyldelse af alt, hvad menneskeslægten på grund af syndefaldet og arvesynden havde øvet mod Guds hellige retfærdighed. Derved var Guds vrede sonet og ophævet i Kristus. Da Jesus opstod påskemorgen overvandt han døden og besejrede Djævelen, så Djævelen ikke kan holde det menneske i sit fangenskab, der tager sin tilflugt til Kritus.
Artikel-detaljer

Citation/Eksport
Kofod-Svendsen, Flemming. 2023. “Rosenius Og Forsoningen”. EMissio 8 (februar), 965-1020. http://www.emissio.net/index.php/emissio/article/view/222.
Sektion
Rosenius’ teologi