Den herrnhutiske vækkelse

Hoved-artikelindhold

Henrik Bo Jacobsen

Resumé
Artiklen beskriver, hvordan den herrnhutiske vækkelse i 1700-tallet satte præg på Sønderjylland. Konkret var der vækkelse i Burkal fra 1725 til 1810. Der kan spores inspiration fra efterfølgerne af Johan Hus (1369-1414) i Bøhmen og Mæhren til Brødremenigheden, som udsprang af den pietistiske tradition. Herrnhutismen blev kaldt ”den glade pietisme”, fordi den havde fokus på Kristi blod og retfærdighed.


Den betydeligste skikkelse i herrnhutismen Grev Zinzendorf (1700-1760) blev uddannet hos pietisten Francke i Halle. Zinzendorf fik imidlertid alvorlige problemer med treenighedslæren. August Gottlieb Spangenberg bragte derfor i 1778 herrnhutismens troslære og salmebog i flugt med Den augsburgske Bekendelse.


I den sønderjyske egn var Burkal sogn et centrum for den herrnhutiske vækkelse, og fra 1745 til 1857 var der 9 af Brødremenighedens rejseprædikanter / emissærer bosiddende i Burkal. De arbejdede rundt i området, som dengang var et hertugdømme. En række forhold belyses i artiklen, bl.a. at man i hele Sønderjylland omtalte ”de Burkal- Hellige”. Den varige betydning af herrnhutismen i Sønderjylland blev dels forståelsen for lægmandvirksomhedens berettigelse og dels forståelsen for, at lægfolket gennem deres fællesskab kunne nå en åndelig modenhed.
Artikel-detaljer

Citation/Eksport
Jacobsen, Henrik Bo. 2022. “Den Herrnhutiske vækkelse”. EMissio 8 (juni), 574-620. http://www.emissio.net/index.php/emissio/article/view/191.
Sektion
Rosenianismens udbredelse i Danmark