Den rosenianske forbindelse mellem Skåne og Østdanmark etableres

Hoved-artikelindhold

Ebbe Kaas

Resumé
Sangevangelisten, Oscar Ahnfelt, bragte den rosenianske evangelieforståelse til Danmark 1849. Samhørigheden mellem rosenianske grupperinger i Østdanmark og Skåne udbygges i 1870’erne.
Artikel-detaljer

Citation/Eksport
Kaas, Ebbe. 2022. “Den Rosenianske Forbindelse Mellem Skåne Og Østdanmark Etableres”. EMissio 8 (juni), 1-53. http://www.emissio.net/index.php/emissio/article/view/180.
Sektion
Rosenianismens udbredelse i Danmark